باطری پاسارگاد

باتری ایرانی پاسارگاد

image

باطری ۵۵ آمپر پاسارگاد

قیمت : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

image

باطری 60 آمپر پاسارگاد

قیمت : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

image

باطری ۶۶ آمپر پاسارگاد

قیمت : ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

image

باطری 70Lو70R امپر پاسارگاد

قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

image

باطری 74 آمپر پاسارگاد

قیمت : ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

image

باطری 50 آمپر پاسارگاد

قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

image

باطری 90 آمپر پاسارگاد

قیمت : ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان


شماره تماس ۹۳۹۳۰۹۷ - ۰۹۱۹

مشاوره تلفنی رایگان ۹۳۹۳۰۹۷ - ۰۹۱۹